Samen aan de slag voor een sportief Kerkrade!

In 2020 hebben verschillende maatschappelijke partners het Sportakkoord Kerkrade ondertekend. Met het sportakkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Wethouder Schlangen: “Ik ben trots op het groot aantal partners dat heeft aangegeven een bijdrage te willen leveren aan dit Sportakkoord. Lokaal wordt er verbinding gemaakt met sportverenigingen in de diverse wijken. Er wordt samengewerkt om sport en bewegen te stimuleren. Om sport toekomstbestendig, leuk en bovendien toegankelijk te maken voor iedereen.”

Vragenlijst

Op dit moment is de vragenlijst niet beschikbaar.

Meer informatie over het Sportakkoord Kerkrade

Bekijk hier het Sportakkoord Kerkrade

Lees hier nogmaals het sportakkoord

Kerngroep Sportakkoord Kerkrade

De kerngroep geeft sturing aan het proces van het sportakkoord bestaande uit Sportstichting Kerkrade, gemeente Kerkrade, The MoveFactory en de Adviseur Lokale Sport.

Herijking Sportakkoord Kerkrade fase 2 (juni 2023)

Downloaden

Het Sportakkoord Kerkrade

Het Sportakkoord Kerkrade kent 5 hoofdthema's:

1. Inclusief sporten en bewegen;
2. Sportief opgroeien;
3. Vitale aanbieders en aanbod;
4. Samenwerking en zichtbaarheid;
5. Sociaal veilige sport.

Het Sportakkoord Kerkrade heeft een dynamisch karakter. Nieuwe organisaties kunnen worden toegevoegd en nieuwe acties, initiatieven en samenwerkingen kunnen worden gestart.


Kom in actie!

Doe een aanvraag bij het Sportakkoord

Heb jij een goed idee? Doe dan nu een aanvraag bij het Sportakkoord. Naast de reguliere aanvraag kan iedere sportaanbieder in 2023 ook eenmalig een verkorte aanvraag indienen voor de financiering van de organisatie van een beweegactiviteit die gericht is op ledenwerving en ledenbehoud van (aspirant-) sportende leden. De aanvraagformulieren vind je hieronder. Daarin staan de voorwaarden beschreven.

Je ingevulde formulier kun je sturen naar de voorzitter van de Kerngroep Sportakkoord: Jill Geraets (jill.geraets@kerkrade.nl). De kerngroep beoordeelt elke maand de binnengekomen aanvragen.

We zien je aanvraag graag tegemoet!

Download hier het aanvraagformulier Sportakkoord Kerkrade

Downloaden

Download hier het aanvraagformulier 'Kom in Actie' voor de eenmalige stimuleringsregeling.

Downloaden

Laatste updates

Geslaagde sportbijeenkomst Kerkrade

Op woensdag 5 juli heeft er een drukbezochte Sportbijeenkomst plaatsgevonden in de Vie Innovatiehub te Kerkrade. Sportverenigingen, aanbieders en andere partners van het sportakkoord zochten gezamenlijk naar kansen en uitdagingen omtrent de vier lokale sportakkoord thema's. Er werden samenwerkingen gesloten en diverse ideeën gedeeld. Uiteraard krijgt deze bijeenkomst in het najaar een vervolg. Benieuwd naar de resultaten van deze avond?

Stuut een mailtje naar d.prikken@themovefactory.nl

Opleiding vertrouwenscontactpersoon

Een veilige omgeving hoort overal vanzelfsprekend te zijn, ook in de sportwereld. Helaas is dit niet altijd het geval. Daarom zijn preventie en het stimuleren van een veilige sportomgeving en -cultuur van groot belang. De vertrouwenscontactpersoon heeft een belangrijke rol in het bewaken en stimuleren van een veilige sportcultuur. Daarom kunnen verenigingen uit Kerkrade nu een beroep doen op het Sportakkoord Kerkrade om de kosten van de opleiding vergoed te krijgen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Sportakkoord Kerkrade organiseert EHBO en AED cursus voor verenigingen

EHBO en reanimatie blijkt een actueel item te zijn bij diverse verenigingen. Vanuit deze verenigingen is de vraag gesteld of er vanuit het sportakkoord ondersteund kan worden omtrent dit thema. Tijdens de Sportbijeenkomst op 5 juli j.l. is de behoeften ook bij andere organisaties gepeild. In het najaar wordt deze cursus georganiseerd voor geïnteresseerden verenigingen in de gemeente Kerkrade. Verdere informatie over datum, tijdstip, locatie etc. volgt na de zomermaanden. Interesse?

Stuur een mailtje naar d.prikken@themovefactory.nl

Gerealiseerde projecten

Project Positive Fit mede dankzij steun van Sportakkoord Kerkrade een succes

In 2018 startte het Positive Fit programma van Stichting NOVIzorg in samenwerking met Roda JC Kerkrade. Middels de bijdrage van het sportakkoord Kerkrade heeft het project zich verder kunnen uitbreiden, zodat meerdere mensen zich kunnen aansluiten bij dit programma. Novizorg is de samenwerking aan kunnen gaan met Stichting Radar en Only Friends Limburg.

Bekijk hier het filmpje van Positive Fit

Tweede keer Chill Club van Only Friends Limburg van start

Op woensdag 25 januari 2023 start voor de tweede keer een 4 weken programma van de Chill Club Only Friends Limburg met activiteiten bij St. Jan Baptist in Kerkrade. Wekelijks worden sport- en beweegactiviteiten zoals levend ganzenbord, ren je rot, roverspellen, vlag veroveren, bootcamp aangeboden voor kinderen van de Arcadia en kinderen van een BSO van Kinder Opvang Parkstad.

Lees hier meer over de Chill Club

Aan de slag met aangepast sporten?

Sport en bewegen is iets voor iedereen; het is niet alleen leuk om te doen, het heeft ook een positieve invloed op de gezondheid, het is goed voor het zelfvertrouwen en voor de sociale contacten. Vanuit deze gedachte is een samenwerking IKS (Iedereen Kan Sporten) Zuid-Limburg tot stand gekomen tussen Zuid Limburgse gemeenten waaronder Kerkrade. Deze gemeenten zetten samen hun schouders onder deze samenwerking, met als doel aangepast sporten een prominente plaats te geven in de regio Zuid-Limburg. IKS beschikt over een breed opleidingsaanbod voor verenigingen en aanbieders.

Bekijk hier het bijscholingsaanbod van IKS- Parkstad

Ga digitaal met Datum123

Met Datum123 kunnen bestuurders en vrijwilligers van clubs en verenigingen meer tijd vrij maken voor de primaire taken van de club: leden, les, bar, competitie, etc. Met Datum 123 digitaliseer je de contract- en datum administratie. Documenten worden netjes gerubriceerd zodat ze makkelijk terug te vinden zijn. Loopt een contract af of nadert een andere belangrijke datum? Je krijgt automatisch een herinnering. Daarom kunnen verenigingen uit Kerkrade nu een beroep doen op het sportakkoord Kerkrade en de kosten inzake opleiding en ondersteuning en gebruik vergoed krijgen.

Gratis aan de slag met Datum123?

Meer weten?

Neem gerust contact op met:

Jill Geraets

Beleidsmedewerker Sport

jill.geraets@kerkrade.nl

https://www.kerkrade.nl

Antoine Ruiters

Voorzitter Sportstichting Kerkrade

voorzitter@sportstichtingkerkrade.nl

Dave Prikken

Verenigingsondersteuner gemeente Kerkrade

d.prikken@themovefactory.nl

https://www.themovefactory.nl