Privacybeleid

www.volgjesportakkoord.nl is een initiatief van Stichting Huis voor de Sport Limburg, handelend onder Stichting Limburg in Beweging, gevestigd te Sittard, Parijsboulevard 345 6135 LJ.

Via volgjesportakkoord.nl kunnen deelnemende sportplatforms (kartrekkers van lokale sportakkoorden) communiceren over de voortgang van het lokaal sportakkoord. Met behulp van de geïntegreerde maatwerkvragenlijst -die door het deelnemende sportplatform wordt beheerd- en corresponderende rapportage kunnen deelnemende sportplatforms behoeften inventariseren bij verschillende doelgroepen in een bepaald geografisch gebied (veelal op gemeenteniveau).

Op het moment dat u de maatwerkvragenlijst invult, verwerken wij uw gegevens om meer inzicht te krijgen in de voortgang van het lokaal sportakkoord met als doel de ambities uit het sportakkoord te realiseren. Nadat sportplatformleden -met een beveiligd account- hebben ingelogd via volgjesportakkoord.nl kunnen zij inzicht krijgen in de verstrekte gegevens. Deze sportplatformleden kunnen (o.b.v. een selectie) een rapportage draaien van deze gegevens. Met de deelnemende sportplatforms is een verwerkersovereenkomst gesloten. Huis voor de Sport Limburg heeft toegang tot de data en verwerkt deze data geanonimiseerd. U kunt elk moment vragen over welke gegevens wij van u beschikken en u kunt op elk moment om verschoning van uw gegevens vragen en dan worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd.

Huis voor de Sport Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Huis voor de Sport Limburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor het complete privacybeleid van Huis voor de Sport Limburg verwijzen wij naar www.hvdsl.nl/privacy.

Contact: info@volgjesportakkoord.nl.