Samen aan de slag voor een sportief en vitaal Roermond! (projecten indienen stopt per 31 maart 2023!)

Diverse partners die zich inzetten voor sportieve, bewegende en vitale Roermondse inwoners hebben samen op 10 maart 2020 het Sportakkoord Roermond ondertekend. In dit Sportakkoord zijn vier ambities en diverse acties opgenomen. De uitvoering ervan gebeurt in samenwerking met de betrokken partners en in samenspraak met het Sportplatform Roermond. Voor de uitvoering van het Sportakkoord Roermond is een jaarlijks een Rijksbudget beschikbaar van € 30.000,- en in 2021 zelfs € 60.000,-!

Nieuwsgierig geworden?
Het Sportakkoord Roermond kunt u onderstaand downloaden.

LET OP: Sportakkoord 1 loopt tot 31 maart 2023. Hierna kunnen geen projecten meer ingediend worden.

Vragenlijst

Op dit moment is de vragenlijst niet beschikbaar.

Sportakkoord Roermond

Sportakkoord Roermond

Downloaden

Het Sportplatform Roermond is de aanjager en coördinator om de samenwerking tussen organisaties te stimuleren en de genoemde ambities en acties uit het Sportakkoord te realiseren. Dit Sportplatform bestaat uit verschillende partners die ook hun bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van het Sportakkoord Roermond. 

Ideeën zijn welkom!

Heeft u een idee dat past binnen de onderstaande vier ambities van het Sportakkoord Roermond? Klik dan voor meer informatie op spelregels en vul het digitale aanvraagformulier in. Het Sportplatform Roermond neemt uw aanvraag graag in behandeling. 

Spelregels en Aanvraagformulier

Spelregels 2022

Downloaden

Aanvraagformulier subsidie sportakkoord download

Downloaden

AmbitiesDe eerste ambitie is om actiever en met meer structuur samen te werken met sportaanbieders, bedrijfsleven, onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeente Roermond en andere maatschappelijke organisaties door:

1. Ontmoeting realiseren

2. Samenwerken op het gebied van sport- en beweegaanbod

3. Borging van het Sportakkoord Roermond

De tweede ambitie is dat iedere inwoner van Roermond een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen door: 

1. Bekendheid van het sport- en beweegaanbod

2. Inspelen op de beweegbehoefte en nieuw beweegaanbod

3. Optimaal benutten van de ruimteDe derde ambitie is dat verenigingen en aanbieders van sport en bewegen meer vrijwilligers en (jeugd)leden aan zich willen binden. Ze gaan de samenwerking en verbinding aan met andere aanbieders en maatschappelijke organisaties om aantrekkelijk sport- en beweegaanbod te realiseren door:

1. Ondersteuning van kader en bestuur sportvereniging

2. Meer vrijwilligers werven

3. Binden en boeien van leden en meer leden werven


De vierde ambitie is om meer kinderen uit Roermond aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren om te buigen door:

1. Meer beweegmomenten op en rond school

2. Gymles op verenigingsaccommodatie

3. Jongeren enthousiasmeren om meer te bewegen

4. Voor- en naschools beweegaanbod starten

5. Voorlichting over sport, positieve gezondheid en vitaliteit geven

Meer weten?

Neem gerust contact op met:

Edwin Dorrestijn

Voorzitter Sportplatform Roermond

sportakkoordroermond@gmail.com

Inge Schuren

Secretariaat

sportakkoordroermond@gmail.com